Strefa biznesu lokalnego

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Fundusz inwestycyjny to forma wspólnego inwestowania polegająca na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych, które są wpłacane przez uczestników funduszu.


fundusz inwestycyjny

Foto: pixabay.com

Uczestnikami funduszu inwestycyjnego mogą być…

Uczestnikami funduszu inwestycyjnego mogą być zarówno osoby fizyczne, czyli indywidualne, a także osoby prawne czyli jak: przedsiębiorstwa, miasta, gminy lub związki wyznaniowe, a także podmioty nie posiadające osobowości prawnej. Wyróżnia się fundusze otwarte oraz zamknięte, a także fundusze statutowe lub umowne. W Polsce mamy także: specjalistyczne fundusz inwestycyjny otwarty.

Z usług funduszu inwestycyjnego może skorzystać…

Z usług funduszu inwestycyjnego może skorzystać każdy podmiot, dla którego celem inwestycji mogą być: pomnażanie kapitału, utrzymanie wartości i przychody, optymalizacja i podatkowa, oszczędzanie w dłuższej perspektywie czasowej. Odpowiednio do formy prawnej funduszu uczestnictwo może wiązać się z innymi prawami i korzyściami. Przystępując do funduszu inwestycyjnego i dokonując wpłaty warto poznać zasady rozliczeń i ponoszono bezpośrednie koszty na przykład: potrącane opłaty manipulacyjne, prowizje, podatki od zysków kapitałowych.

fundusz inwestycyjny

Foto: pixabay.com

Każdy pieniądz jaki jest wpłacany na konto w funduszu jest przeliczany na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne i stanowią one formalny tytuł prawny do uczestnictwa w funduszu, ich liczba określa udział w majątku funduszu. Certyfikaty inwestycyjne mogą być zbywane w seriach, a w funduszu otwartym, jeśli zostanie to określone w prospekcie- jednostki uczestnictwa mogą istnieć jako jednostki różnych kategorii.


Praca dla Ciebie

    Odpowiedz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

    Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>