Strefa biznesu lokalnego

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Fundusz inwestycyjny to forma wspólnego inwestowania polegająca na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych, które są wpłacane przez uczestników funduszu.Uczestnikami funduszu inwestycyjnego mogą być zarówno osoby…

fundusz inwestycyjny

Foto: pixabay.com

Uczestnikami funduszu inwestycyjnego mogą być zarówno osoby fizyczne, czyli indywidualne, a także osoby prawne czyli jak: przedsiębiorstwa, miasta, gminy lub związki wyznaniowe, a także podmioty nie posiadające osobowości prawnej. Wyróżnia się fundusze otwarte oraz zamknięte, a także fundusze statutowe lub umowne. W Polsce mamy także: specjalistyczne fundusz inwestycyjny otwarty.

Z usług funduszu inwestycyjnego może skorzystać…

Z usług funduszu inwestycyjnego może skorzystać każdy podmiot, dla którego celem inwestycji mogą być: pomnażanie kapitału, utrzymanie wartości i przychody, optymalizacja i podatkowa, oszczędzanie w dłuższej perspektywie czasowej. Odpowiednio do formy prawnej funduszu uczestnictwo może wiązać się z innymi prawami i korzyściami. Przystępując do funduszu inwestycyjnego i dokonując wpłaty warto poznać zasady rozliczeń i ponoszono bezpośrednie koszty na przykład: potrącane opłaty manipulacyjne, prowizje, podatki od zysków kapitałowych.

fundusz inwestycyjny

Foto: pixabay.com

Każdy pieniądz jaki jest wpłacany na konto w funduszu jest przeliczany na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne i stanowią one formalny tytuł prawny do uczestnictwa w funduszu, ich liczba określa udział w majątku funduszu. Certyfikaty inwestycyjne mogą być zbywane w seriach, a w funduszu otwartym, jeśli zostanie to określone w prospekcie- jednostki uczestnictwa mogą istnieć jako jednostki różnych kategorii.


Praca dla Ciebie

    Odpowiedz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

    Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>