Strefa biznesu lokalnego

Aby lepiej funkcjonować w społeczeństwie, prowadzić rodzinę czy zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa życie niejednokrotnie wymaga od nas by czerpać informacji dotyczących różnych dziedzin. Wiedza często służy nam ochroną i jest wykorzystywana w praktyczny sposób na co dzień. Może się na przykład okazać, że ze względu na zarobek, może się nam okazać bardzo przydatna odpowiedź na pytanie: czym jest fundusz inwestycyjny.


więcej

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Fundusz inwestycyjny to forma wspólnego inwestowania polegająca na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych, które są wpłacane przez uczestników funduszu.


więcej

Jeśli chcemy znaleźć korzystne dla nas ubezpieczenie na życie, musimy przede wszystkim określić z jakich warunków chcemy przy takim produkcie korzystać. Obecnie jesteśmy w stanie znaleźć wiele rozwiązań w zakresie ochrony życia ubezpieczonego. Możemy nawet łączyć produkty ubezpieczeniowe z możliwościami oszczędzania pieniędzy.


więcej

Fundusze do portfela inwestycyjnego

Osoby, które już podjęły decyzję o zakupie jednostek funduszu inwestycyjnego stają jeszcze przed wcale niemałym wyzwaniem. Spośród setek dostępnych na rynku produktów wybrać ten, który najbardziej będzie spełniał nasze oczekiwania to nie lada sztuka. Po pierwsze każdy potencjalny inwestor musi racjonalnie ocenić i poznać swój portfel inwestycyjny.


więcej

Możliwości III filaru – wybierz IKZE!

Dodatkowego wsparcia w kontekście przyszłej wysokości emerytury daje konto IKZE (sprawdź axa.pl), które możemy założyć w przypadku bardzo wielu ubezpieczycieli. Środki gromadzone na tym koncie pozwalają na korzystanie z konkurencyjnych propozycji ulg podatkowych, a także niższego podatku od zysku.


więcej

Pierwsza praca i emerytura

Podejmując się swojej pierwszej w życiu pracy nie mamy wyjścia i musimy już zacząć myśleć o swojej przyszłej emeryturze. Dawniej za emerytury odpowiadał tylko i wyłącznie ZUS, ale dziś sprawy wyglądają nieco inaczej. ZUS oczywiście dalej istnieje i dalej to on w większości odpowiada za nasze emerytury.


więcej

Czy warto się ubezpieczać?

Na co dzień, gdy wszystko dobrze się układa nie myślimy o tym, jakie zagrożenia czyhają na nas lub naszych bliskich. Uważamy, że wypadki, nieszczęścia czy choroby dotykają ludzi daleko od nas. Że nas to nie dotyczy. Niestety, jest to jedynie myślenie życzeniowe, które może mieć bardzo negatywne konsekwencje. W pracy, w domu, w podróży – praktycznie wszędzie jesteśmy narażeni na wypadki oraz nieprzewidziane zdarzenia losowe, które mogą sprawić, że utracimy zdrowie lub majątek.


więcej

Które ubezpieczenie wybrać?

Na polskim rynku istnieje wiele firm i przedsiębiorstw oferujących różnorodne ubezpieczenia. Jednak najczęściej wszystkie osoby decydują się na ubezpieczenia na życie, które gwarantuje w przypadku jakiegoś nieszczęścia, że dana osoba nie pozostanie bez środków do życia.


więcej

Jak znaleźć złoty środek?

Bardzo wiele osób znajduje się w sytuacjach, w których ma wątpliwości, w jaki sposób powinni postąpić. Czasami zdarza się, iż każdy wybór niesie za sobą pewne konsekwencje, które niekoniecznie mogą okazać się przyjemne. Z tego względu poszukiwany przez nich jest złoty środek, który niekoniecznie jest realny do odnalezienia. Niejednokrotnie znaleźć złoty środek udaje się zaledwie nielicznym osobom, ponieważ zawsze pewne decyzje rodzą konsekwencje, które stają się nieodwracalne i w żadnym wypadku nie da się ich uniknąć.


więcej

Z całą pewnością zdecydowana większość osób słyszała o niektórych pojęciach, jednak nie wie, co w rzeczywistości oznaczają. Jednym z nich jest złoty środek, którego podświadomie szuka każdy z nas.


więcej